kontakt adresa
blog
vaša pitanja
naši odgovori

Kaljeve Peći

Kaljeve Peći Zidanje, Kaljeve peći Sastavljanje, Kaljeve Peći Prodaja, Kaljeve Peći Cena, Kaljeve Peći Beograd, Kaljeve Peći Temerin, Kaljeve Peći Novi Sad, Kaljeve Peći Subotica, Kaljeve Peći Vrbas, Kaljeve Peći Sombor, Kaljeve Peći Srbia, Kaljeve Peći Serbia, Kaljeve Peći za Centralno Grejanje, Kaljeva Peć na Struju, Kaljeva Peć Polovna

Kaljeva peć se može smatrati tradicionalnom, ali i modernom u isto vreme - tradicionalna jer je izgrađena uglavnom u skladu sa isprobanim metodama i savremena jer koristi većinu izvora energije i grejne tehnike koje su nam danas dostupne.

Istorija popularne srednjoevropske kaljeve peći. Ovaj tip energetsko efikasne peći se mogao naći u Austro-Ugarskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Bohemijai, Severnoj Italiji i Skandinaviji. Kaljeve peći su manje poznate u anglo-saksonskim zemljama kao što su SAD ili Britanija, gde su peći od livenog gvožđa postale popularne u Viktorijansko doba. Međutim, zidane i crepane peći su u SAD stekle neku popularnost tek 1970-tih.


Istorija tradicionalne kaljeve peći:

Pored otvorenih kamina, kaljeva peć je verovatno najstarija vrsta grejača. Kaljeve peći su svakako peći sa najdužom tradicijom.
Prethodnica danačnjih kaljevih peći su peći koje su se koristilie oko 2.500 godina pre Hrista. Ovaj rani prototip koji se razvio u nemačkim i austrijskim Alpima, sastojao se od kamina, koji je izgrađen od kamena i ilovače. Kamenje je imalo ulogu da zadrži toplotu.
Dalji razvoj Kaljeve peći se takođe odvio u Alpima. Pečene glinene posude su utiskane u meku ilovaču, glavni materijal koji se koristio za gradnju peći, da bi se povećala grejna površina peći.
Aktuelna kaljeva peć, čija školjka je sačinjena isključivo od pločica, nije bila moguća pre nego što su grnčari razvili kvadratne pločice. Ovaj razvoj se može pratiti unazad do 14. veka. Od tada, spoljnji izgled kaljeve peći prati stilove različitih perioda, od gotike, renesanse, baroka, klasicizma, rokoko, bidermajer (nemačko-austrijski Narodni stil) i secesije sve do današnjh dana. Vrhunac kaljeve peći je bio u 16. i 17. veku.

kaljeva pec 01 kaljeva pec 02 kaljeva pec 03

Najverovatnije najstarija postojeća kaljeva peć, izgrađena u stilu koji koji se još uvek praktikuje i danas, se nalazi u rezidenciji princa Electoral u Meranu (Merano, Južni Tirol, severna Italija). Sagrađen je u 15. veku. Istoričari umetnosti smatraju da su Rimljani verovatno uključeni u razvoj kaljeve peći. Barem termin "caccabus" izgleda da implicira to. Caccabus je šupalj cilindar sa otvorom na jednoj strani. Oni su bili poređani u redove i tako su formirali kupole za sušare i peći. Verovatno je Nemačka reč “Kachel”, koja znači pločica, potiče od reči "caccabus".
Razvoj kaljeve peći je napredovao od utiskivanja pojedinih pločica u meku ilovaču do omotača od keramičkih pločica. Ljudi su ubrzo shvatili da ove pločice imaju površinu za umetničke dekoracije. Ne samo prinčevi, već su i seljaci imali svoje kaljeve peći.

kaljeva pec 04 kaljeva pec 05 kaljeva pec 06

Tokom prošlih vekova su očuvane mnoge kaljeve peći i na osnovu njih se može videti njen stilski razvoj. Pored površinskih ulepšavanja kaljeva peć je i tehnički razvijana u ovom periodu.
Danas, kaljeva peć može da koristi drvo, ugalj, gas, električnu energiju, toplu vodu, može imati poseban deo za pečenje, prema individualnom ukusu i idejama.

kaljeva pec 07 kaljeva pec 08 kaljeva pec 09